Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Technologia żywności i żywienie człowieka na kadencję 2020-2024:

 

e-mail: [email protected]

 

  • dr inż. Joanna KASZUBA  - kierownik kierunku
  • dr hab. inż. Małgorzata  DŻUGAN, prof. UR
  • dr hab. inż. Agata ZNAMIROWSKA, prof. UR
  • dr inż. Maciej KLUZ
  • dr inż. Karolina PYCIA
  • Przemysław HORECZY - student