Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 16.10.2020
II rok 19.10.2020
III rok 2.10.2020
IV rok 14.10.2020

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Tygodnie zajęć 2020 na 2021 w semestrze zimowym