Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  dr Grzegorz Górski
II rok dr Piotr Potera
III rok  dr Mirosław Łabuz
IV rok dr Marcin Wesołowski