Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  dr Piotr Potera
II rok  dr Mirosław Łabuz
III rok dr Marcin Wesołowski