Rozkład zajęć semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia

obowiązuje do 17.1.2021
I rok

obowiązuje od 18.01.2021
I rok

20.10.2020

 

13.01.2021

obowiązuje do 17.1.2021
II rok

obowiązuje od 18.01.2021
II rok

26.11.2020

 

13.01.2021

III rok

7.12.2020

IV rok 20.10.2020
II stopnia

obowiązuje do 17.1.2021
I rok

obowiązuje od 18.01.2021
I rok

20.10.2020

 

13.01.2021

II rok -
studia niestacjonarne I stopnia

obowiązuje do 17.1.2021
II rok

obowiązuje od 18.01.2021
II rok

30.12.2020

 

13.01.2021

IV rok 20.10.2020
terminarz zjazdów  

Organizacja roku akademickiego 2020/2021