Rolnictwo - opiekunowie lat

    Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof UR
II rok dr inż. Jadwiga Lechowska
III rok mgr Marta Jańczak - Pieniążek
IV rok  
II stopnia I rok dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR
II rok dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR
studia niestacjonarne I stopnia II rok dr inż. Jadwiga Lechowska
IV rok