Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr hab. inż Piotr Kuźniar, prof UR
II rok dr Anna Mazur-Pączka
III rok dr Mariola Garczyńska
IV rok  
II stopnia I rok dr inż. Marcin Bajcar
II rok dr inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR
studia niestacjonarne I stopnia I rok dr hab. inż Piotr Kuźniar, prof. UR
II rok dr Anna Mazur-Pączka 
III rok dr Mariola Garczyńska