Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr inż. Iwona Makuch-Pietraś
II rok dr hab. Aneta Bylak, prof. UR
III rok dr hab. Teresa Noga, prof. UR
II stopnia I rok dr Bernadetta Ortyl
II rok dr inż. Stanisław Właśniewski