Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok mgr Mateusz Drabczyk
II rok dr hab. Rafał Reizer, prof. UR
III rok dr inż. Wojciech Żyłka
II stopnia I rok  
II rok dr inż. Marcin Grochowina
studia niestacjonarne I stopnia II rok dr hab. Krzysztof Szemela, prof. UR
III rok mgr inż. Paweł Ligęzka
II stopnia I rok dr inż. Bogumił Hołota