Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr inż. Wojciech Żyłka
II rok mgr Mateusz Drabczyk
III rok dr hab. Rafał Reizer, prof. UR
IV rok dr inż. Wojciech Żyłka
II stopnia I rok dr inż. Marcin Grochowina
II rok  
studia niestacjonarne I stopnia I rok dr Arkadiusz Palczak
III rok dr hab. Krzysztof Szemela, prof. UR
IV rok mgr inż. Paweł Ligęzka