Rozkład zajęć
semestr letni
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 25.03.2021
II rok 10.02.2021
III rok 9.02.2021
II stopnia I rok 15.02.2021

II rok

24.02.2021