Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 12.10.2020
II rok 30.09.2020
III rok 7.10.2020
II stopnia I rok 30.09.2020

II rok

29.09.2020