Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 23.10.2020
II rok 19.10.2020
III rok 2.12.2020

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021