Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 24.09.2021
II rok 24.09.2021
III rok 24.09.2021
IV rok 24.09.2021

 

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Tygodnie zajęć 2021 na 2022 w semestrze zimowym

Studenci II roku realizują w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przedmiot: Immersyjna nauka języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości
(na podstawie Uchwały nr 13/09/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do programu studiów zajęć z immersyjnej nauki języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości i zgodnie z harmonogramem studiów zatwierdzonym przez Radę Dydaktyczną KNP).