Rozkład zajęć
semestr letni
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 9.03.2021
II rok 10.03.2021
III rok 3.03.2021

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Studenci II roku realizują w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przedmiot: Immersyjna nauka języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości
(na podstawie Uchwały nr 13/09/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do programu studiów zajęć z immersyjnej nauki języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości i zgodnie z harmonogramem studiów zatwierdzonym przez Radę Dydaktyczną KNP).