Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr inż. Miłosz Zardzewiały
II rok  dr Marcin Halicki
III rok  dr inż. Grażyna Gajdek