Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr Paulina Duma-Kocan
II rok  dr Marcin Halicki
III rok  dr inż. Grażyna Gajdek