Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  dr Marcin Halicki
II rok  dr inż. Grażyna Gajdek