Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok

mgr inż. Ewa Bobko

II rok

mgr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa

III rok

dr Dariusz Płoch

IV rok

 

II stopnia I rok

dr Michał Marchewka

II rok

dr inż. Iwona Rogalska