Praktyki programowe- Inżynieria Bezpieczeństwa

Wytyczne dla studentów Inżynierii Bezpieczeństwa
którzy odbywają praktyki zawodowe

Wytyczne dotyczą informacji, które muszą być wpisane przez studentów do formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem https://forms.gle/FCCyBSgKwpUk7sY18

W formularzu należy wypełnić wszystkie wymagane pola - na ich podstawie zostanie przygotowane porozumienie o odbyciu praktyki programowej.

Terminy odbywania praktyk:

- praktyka zawodowa dla studentów 2 roku kier. Inżynieria bezpieczeństwa (przypisana do sem. 5)  120h (4tyg) realizacja do końca września 2020 r.

- praktyka zawodowa dla studentów 3 roku kier. Inżynieria bezpieczeństwa (przypisana do sem. 7)  240h (8tyg) realizacja do końca września 2020r.

O ile w wytycznych mowa jest o firmie chodzi o zakład pracy w którym realizowane będą praktyki.
Po realizacji praktyk należy przekazać do opiekuna praktyk:

- Zaświadczenie z zakładu w którym odbywały się praktyki, o odbyciu praktyki przez studenta zawierające pozytywną opinię o studencie ora cyfrową ocenę praktyki (3.0 - 5.0),

-  Formularz oceny praktyki zawodowej na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

-  kompletny dzienniczek praktyk,

- sprawozdanie uwzględniające jedno, dowolnie wybrane przez studenta zagadnienie merytoryczne.