Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia II rok  dr inż. Jacek Bartman
III rok  dr Stanisław Adamiak