Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr inż. Piotr Grochowalski
II rok dr Paweł Drygaś
III rok mgr inż. Dawid Kosior
IV rok  
II stopnia I rok mgr inż. Adam Szczur
II rok dr inż. Michał Kępski