Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 9.10.2020
II rok 12.10.2020
III rok 18.11.2020
IV rok 28.09.2020

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Tygodnie zajęć 2020 na 2021 w semestrze zimowym