Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia praktyki zawodowe.

Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia. Jej realizacja przebiega zgodnie z planem studiów oraz „Regulaminem organizacji i odbywania programowych praktyk zawodowych dla kierunków studiów realizowanych w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego".

Na kierunku Informatyka i Ekonometria praktyka realizowana jest w firmach informatycznych lub posiadających dział informatyczny oraz w instytucjach, urzędach oraz firmach z obszaru finansów lub analityki danych.

Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną oraz zadaniami placówek stanowiących ich przyszłe miejsca pracy z uwzględnieniem: funkcjonowania oraz wzajemnego powiązania ze sobą poszczególnych ogniw pracy, ich powiązania ze środowiskiem, weryfikowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, nabywania kompetencji do wykonywania pracy zawodowej.

Firmy współpracujące w zakresie praktyk z branży IT: Ideo, KRUKO, OPGK Rzeszów, OPTeam S.A., PGS Software S.A., Syriusz, Testin, Transition Technologies, VirtusLab, ZETO.

Firmy współpracujące w zakresie praktyk z branży finanse, analityka danych: Credit Agricole, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Urząd Statystyczny.

Koordynator praktyk z UR w roku akademickim 2021/2022: mgr inż. Adam Szczur

Informacja: Ubezpieczenie NNW na okres odbywania praktyki student realizuje we własnym zakresie - zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie organizacji programowych praktyk zawodowych.

 

Harmonogramy praktyk

 

Dokumentacja dotycząca praktyk dla naboru 2020/2021

 

Dokumentacja dotycząca praktyk dla naboru 2019/2020

 

Pozostałe załączniki

 

Odnośniki