Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  dr inż. Bogusław Twaróg
II rok  dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR
III rok dr Anna Król
IV rok dr Krzysztof Balicki