Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne II stopnia I rok dr Mirosław Łabuz
II rok