Biologia - rozkłady zajęć

  

    Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia

I rok

20.10.2020

II rok 20.10.2020
III rok 28.09.2020
II stopnia

I rok- specjalność: biologia eksperymentalna

I rok - specjalność: biologia środowiska

20.10.2020

20.10.2020

II rok

5.10.2020