Biologia - rozkłady zajęć

  

    Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia

I rok

20.10.2020

II rok 11.01.2021
III rok 11.01.2021
II stopnia

I rok- specjalność: biologia eksperymentalna

I rok - specjalność: biologia środowiska

11.01.2021

11.01.2021

II rok

23.10.2020