Programowa praktyka zawodowa na kierunku Biologia w roku akademickim 2021/2022
 
Praktyka zawodowa na kierunku Biologia jest realizowana na drugim roku studiów, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w 4 semestrze (semestr letni) w wymiarze 90 godzin (3 tygodnie).
 
Koordynator praktyk zawodowych: dr Sabina Bednarska, e-mail: [email protected], tel.: (17) 785 54 12
 
 
                (login i hasło takie jak do MS Teams)