Programowa praktyka zawodowa na kierunku Biologia w roku akademickim 2020/2021
 
Praktyka zawodowa na kierunku Biologia jest realizowana na drugim roku studiów, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w 4 semestrze (semestr letni) w wymiarze 90 godzin (3 tygodnie).
 
Koordynator praktyk zawodowych: dr Sabina Bednarska, e-mail: [email protected], tel.: (17) 7855412