Kierunek biologia, studia stacjonarne I stopnia

I rok - mgr inż Alicja Wojtuń; [email protected]

II rok - dr Sabina Bednarska; e-mail: [email protected]

III rok - dr Mateusz Mołoń; e-mail: [email protected]

 

Kierunek biologia, studia stacjonarne II stopnia

I rok - dr Magdalena Kwolek-Mirek; e-mail: [email protected]

II rok - dr Justyna Ruchała; e-mail: [email protected]