Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR
II rok  dr Anita Poradowska
III rok dr inż. arch. Anna Sołtysik
IV rok  
II stopnia I rok dr inż. arch. kraj. Marta Gargała - Polar
II rok dr inż. Krzysztof Rogut