Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów AGROLEŚNICTWO  na kadencję 2020-2024:

 

  • dr hab. inż. Tomasz DUDEK, prof. UR - kierownik kierunku
  • dr hab. inż. Bogdan WIŚNIOWSKI, prof. UR
  • dr inż. Bogdan SALETNIK  
  • dr inż. Tomasz OLBRYCHT
  • dr Grzegorz PITUCHA
  • Dariusz KANIUCZAK - student