Dyżury i konsultacje pracowników INROiKŚ w roku akademickim 2022/2023 - semestr zimowy

 nazwisko i imię  konsultacje dyżur organizacyjny
e-mail budynek/pokój telefon
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR --------------------------- ---------------------------- [email protected]  D3/2.32 872-16-29
dr hab. inż. Andrzej  Bobiec, prof. UR       [email protected] D9/25 872-50-25
dr hab inż. Jan Buczek, prof. UR     [email protected] D9/319 785-53-19
dr hab. inż. Aneta Bylak, prof. UR

poniedziałek

9:00 - 10:00

piątek

11:00 - 11:30

czwartek

8:30 - 11:30

[email protected]    D9/203 785-52-03
dr hab. inż. Paweł Czarnota, prof. UR

środa

18:00 - 19:30

piątek

7:45 - 9:45

[email protected]

D9/218

785-52-18
dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR     [email protected] D3/318 872-16-31
prof. dr hab. inż. Ewa Czyż
 
    [email protected]

 

785-48-31
dr Agata Ćwik     [email protected] D9/6 785-50-06
dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR     [email protected]  D3/323 872-16-30

dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek

    [email protected] D3/0.26 872-17-60
dr inż. Grażyna Gajdek     [email protected] D9/353 785-53-53

dr hab. Mariola
Garczyńska, prof. UR

    [email protected]

D3/3.34

872-16-49

dr inż. arch. kraj. Marta Gargała - Polar

    [email protected]

 D3/0.23

872-16-59
prof. dr hab. inż. Józef
Gorzelany
    [email protected] D9/50 785-50-48
dr hab. inż. Edmund
Hajduk, prof. UR
    [email protected] D7/143 785-48-24
dr Marcin
Halicki
    [email protected] D9/354 785-53-54
dr Beata Jacek     [email protected]

D9/305

konsultacje

D11PW16

dyżur organizacyjny

 
dr Marta
Jańczak-Pieniążek
    [email protected] D9/325 785-53-25
dr hab. inż. Wacław
Jarecki, prof. UR
    [email protected]  D9/317 785-53-17

dr Łukasz Jurczyk

    [email protected]

D3/3.10

872-17-25
dr hab. inż. Justyna
Koc-Jurczyk, prof. UR
    [email protected]

D3/3.08

872-17-25
dr Natalia Kochman-Kędziora

środa

10:30 - 12:45

czwartek

8:00 - 11:00

[email protected]

D9/218

785-52-18
 prof. dr hab. Joanna
Kostecka
    [email protected] D3/3.37 872-17-33
dr inż. arch. kraj. Barbara Krupa     [email protected] D3/0.25 872-17-60
dr Ewa
Kukuła
    [email protected] D9/218 785-52-18
dr hab. inż. Piotr
Kuźniar, prof. UR
    [email protected] D9/48 785-50-45
 prof. dr hab. Krzysztof
Kukuła

wtorek

10:00 - 11:30

czwartek

8:30 - 11:30

[email protected]       D9/217        785-52-17
dr hab. inż. Wojciech
Litwińczuk, prof. UR
    [email protected]

D3/2.21

872-17-74
dr inż. Iwona
Makuch-Pietraś
    [email protected]  D9/7 785-50-07
dr hab. inż. Natalia
Matłok, prof.UR
    [email protected] D9/44 785-50-44
dr  Marzena
Mazurek
    [email protected]

D9 305

konsultacje

D11 PW16

dyżur organizacyjny

872-17-32
dr Anna Mazur-Pączka     [email protected]

D3/3.34

872-16-49
dr Jerzy
Michalczuk
    [email protected]  D9/4  
dr inż. Dagmara
Migut
    [email protected] D9/326 785-53-25
dr inż. Piotr
Molenda
    [email protected] D9/353 785-53-53
dr hab. Teresa
Noga, prof. UR
    [email protected] D7/15 (lub 208) 785-48-00
dr inż. Tomasz
Olbrycht
    [email protected] D3/314 872-17-29
dr Bernadetta
Ortyl
    [email protected] D9/20 785-50-06
dr Grzegorz
Pączka
    [email protected]

D3/3.11

872-16-65
mgr inż. Rafał
Pieniążek
    [email protected] D7/220 785-48-32
dr Grzegorz Pitucha     [email protected]  D3/209 872-16-28
dr Agnieszka Podolak     [email protected] D3/3.06 872-17-28
dr inż. Anita
Poradowska
      0.24 D3 872-17-60
dr inż. Krzysztof Rogut     [email protected]  D3/212/218 872-17-14
dr Aleksandra Siekierzyńska     [email protected]

 

D3/1.14

(wt od 9 tyg. D9 305)

konsultacje

D11 PW16

dyżur organizacyjny

 

-----------------
dr Karol Skrobacz     [email protected] D7/136 785-48-35
dr inż. arch., mgr szt. Anna
Sołtysik
    [email protected] D3/0.11 872-17-60
dr hab. Jadwiga
Stanek-Tarkowska, prof. UR
    [email protected] D7/138 785-48-29
dr Małgorzata
Szostek
    [email protected] D7/220 785-48-32
dr hab. inż. Ewa
Szpunar-Krok, prof. UR
    [email protected]  D9/320 785-53-20
dr hab. inż. Renata
Tobiasz-Salach, prof. UR
    [email protected] D9/318 785-53-18
ks. dr Mirosław
Twardowski
    [email protected] D9/354 785-53-54
dr hab. Bogdan
Wiśniowski, prof. UR
    [email protected]  D3/211 872-16-32
dr inż. Stanisław
Właśniewski
    [email protected] D7/121 785-48-24
dr Tomasz
Wójcik
    [email protected] D9/26 785-50-26
dr inż. Paweł
Wolański
    [email protected] D3/214, 218 872-17-14
dr inż. Anita Zapałowska     [email protected] D3/2.15  
dr inż. Miłosz
Zardzewiały
    [email protected] D9/45 785-50-44