nazwisko i imię  konsultacje e-mail pokój telefon
dr inż. Anna
Baran
czw 10.00-12.00 [email protected] 0.17 D3 872-17-60
dr hab. Maciej
Bilek
czw 9.45-11.15 [email protected] 232 D3 872-16-29
dr hab. Andrzej 
Bobiec, prof. UR  
wt 10.00-12.00 [email protected]
25 D9
872-50-25
prof. dr hab. inż. Dorota
Bobrecka-Jamro
śr 9.30-11.30 [email protected] 321 D9 785-53-21
dr hab inż. Jan
Buczek, prof. UR
wt 10.00-12.00 [email protected] 319 D9 785-53-19
dr hab. inż. Aneta
Bylak, prof. UR
pon 13.15-14.45 [email protected] 203 D9 785-52-03
dr hab. inż. Paweł
Czarnota, prof. UR
pt 8.00-9.30 [email protected] 218 D9 785-52-18
dr hab. inż. Zbigniew
Czerniakowski, prof. UR
----------------- [email protected] 318 D3 872-16-31
prof. dr hab. inż. Ewa A.
Czyż  
pt 16.00-18.00 [email protected] 138 D7 785-48-31
dr Agata
Ćwik
czw 12.00-14.15 [email protected]
6 D9
785-50-06
dr hab. inż. Tomasz
Dudek, prof. UR
śr 10.00-12.00
śr 8.00-12.00
[email protected]@ur.edu.pl 323 D3 872-16-30
dr inż. Grażyna
Gajdek
czw 9.45-11.15
czw 10.00-13.00
tydz 2/4
[email protected] 353 D9 785-53-53
dr Mariola
Garczyńska
wt 11.00-13.30 [email protected] 3.34 D3 872-16-49
 dr inż. Jan
Gąsior
wt 10.00-12.00
czw 10.00-12.00
[email protected] 109 D7 785-48-21
dr hab. inż. Józef
Gorzelany, prof. UR
pon 13.15-14.45 [email protected] 50 D9 785-50-48
dr hab. inż. Edmund
Hajduk, prof. UR
czw 12.00-14.00 [email protected] 121 D7 785-48-24
dr Marcin
Halicki
pon 12.00-14.00 [email protected] 354 D9 785-53-54
dr Marta
Jańczak-Pieniążek
śr 9.00-11.00 [email protected] 325 D9 785-53-25
dr hab. inż. Wacław
Jarecki, prof. UR
pon 10.00-12.00 [email protected] 317 D9 785-53-17
dr Łukasz Jurczyk czw 10.00-12.00 [email protected] 3.10 D3 872-17-25
dr hab. Justyna
Koc-Jurczyk
śr 10.00-12.00 [email protected] 3.10 D3 872-17-25
 prof. dr hab. Joanna
Kostecka
wt 10.00-12.00 [email protected] 3.37 D3 872-17-33
dr Ewa
Kukuła
pon 13.15-14.15 [email protected] 20 D9 785-52-18
dr hab. inż. Piotr
Kuźniar
czw 10.00-11.00
pt 12.00-13.00
[email protected] 48 D9 785-50-45
 prof. dr hab. Krzysztof
Kukuła
pon 11.15-12.45 [email protected] 217 D9 785-52-17
dr hab. Wojciech
Litwińczuk, prof. UR
pon 11.15-12.45 [email protected] 2.21 D3 872-16-28
dr inż. Iwona
Makuch-Pietraś
pon 9.30-10.30
śr 12.15-13.30
[email protected] 7 D9 785-50-07
dr inż. Natalia
Matłok
pon 10.00-12.00 [email protected] 44 D9 785-50-44
mgr Marzena
Mazurek
wt 8.30-9.15
wt 14.00-14.45
śr 12.30-13.15
[email protected] 1.14 D3 872-17-32
dr Anna Mazur-Pączka śr 9.00-11.30 [email protected] 3.34 D3 872-16-49
dr Jerzy
Michalczuk
czw 9.00-11.15 [email protected] 7 D9 785-50-07
mgr inż. Dagmara
Migut
pon 14.00-16.00 [email protected] 326 D9 785-53-25
dr inż. Piotr
Molenda
wt 11.15-14.15 [email protected] 353 D9 785-53-53
dr inż. Małgorzata
Nazarkiewicz
śr 9.45-12.30 [email protected] 120 D7 785-48-23
dr hab. Teresa
Noga, prof. UR
wt 12.00-14.00 [email protected] 15 D7 785-48-00
dr inż. Tomasz
Olbrycht
pt 11.00-13.00 [email protected] 314 D3 872-17-29
dr Bernadetta
Ortyl

śr 12.00-14.15
[email protected] 6 D9 785-50-06
dr hab. inż. arch. Piotr
Patoczka, prof. UR
śr 16.30-17.30 [email protected] 0.24 D3 872-17-60
dr Grzegorz
Pączka
wt 9.00 - 10.00
czw 10.00-12.00
[email protected] 3.11 D3 872-16-65
mgr inż. Rafał
Pieniążek
pon 14.00-16.00 [email protected] 220 D7 785-48-32
dr Grzegorz
Pitucha
pt 12.30-14.45 [email protected] 209 D3 872-16-28
dr inż. Anita
Poradowska
śr 13.30-16.00 [email protected] 0.22 D3 872-17-60
dr inż. Krzysztof
Rogut
pon 8.00-11.00 [email protected] 212 D3 872-17-14
mgr Aleksandra
Siekierzyńska
urlop naukowy ----------------- ----------------- -----------------
dr inż. arch. Anna
Sołtysik
pt 10:00 - 12:00 [email protected] 0.11 D3 872-17-60
prof. dr hab. inż. Stanisław
Sosnowski
wt 11.15 - 12.45 [email protected] 45 D9 785-50-50
dr hab. Jadwiga
Stanek-Tarkowska, prof. UR
pon 11.00-13.00 [email protected] 138 D7 785-48-29
dr Małgorzata
Szostek
czw 14.00-16.00 [email protected] 220 D7 785-48-32
dr hab. inż. Ewa
Szpunar-Krok, prof. UR
pt 13:00-15:00 [email protected] 320 D9 785-53-20
dr inż. Agata
Tekiela
----------------- [email protected] 137 D7 872-16-37
dr hab. inż. Renata
Tobiasz-Salach, prof. UR
wt 10.00-12.00 [email protected] 318 D9 785-53-18
ks. dr Mirosław
Twardowski
śr 11.30-13.30 [email protected] 354 D9 785-53-54
dr hab. Bogdan
Wiśniowski, prof. UR
śr 11.45-14.00 [email protected] 211 D3 872-16-32
dr inż. Stanisław
Właśniewski
czw 13.00-15.00 [email protected] 121 D7 785-48-24
dr Tomasz
Wójcik
czw 10.00-12.15 [email protected] 26 D9 785-50-26
dr inż. Paweł
Wolański
wt 8:00-11:00 [email protected] 214 D3 872-17-14
dr inż. Miłosz
Zardzewiały
pon 10.00-12.00 ----------------- 45 D9 785-50-44