Zadania na dowodzie

Temat:  Zadania na dowodzenie - przykłady geometryczne

Nazwisko Prowadzącego: dr Anna Szpila

Zadania na dowodzenie pojawiają się co roku w arkuszach maturalnych. Spośród nich najwięcej kłopotów sprawiają uczniom zadania geometryczne. Celem wykładu jest przedstawienie przykładów rozwiązania zadań, których tematem jest wykazanie pewnych zależności przy ustalonych warunkach. Uczeń będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi metodami dowodzenia. Wszystkie przykłady dotyczyć będą geometrii na płaszczyźnie.

Czas trwania: 45 min

Liczebność grupy: 30 osób + opiekun

Zapisz się do newslettera