Koordynator kolegialny:

dr Michał Marchewka
e-mail: [email protected]
tel. 17 851 86 71

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Przyrodniczych:

Instytut Biologii i Biotechnologii - dr Daniel Broda
e-mail: [email protected]
tel. 17 851 87 53

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
mgr Rafał Pieniążek
e-mail: [email protected]

Instytut Technologii Żywności i Żywienia
dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR
e-mail: [email protected]
tel. 17 785 50 46

Instytut Nauk Fizycznych
dr Wojciech Bochnowski
e-mail: [email protected]
tel. 17 851 87 30

Instytut Informatyki
dr inż. Maksymilian Knap
e-mail: [email protected]
tel. 17 851 86 01

Instytut Matematyki
dr Jacek Kucab
e-mail: [email protected]
tel. 17 851 86 14

Instytut Inżynierii Materiałowej
dr Kazimiera Dudek
e-mail: [email protected]
tel. 17 851 85 82