Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:
Zastosowanie i rozwój metod spektroskopii ramanowskiej i FTIR w diagnostyce medycznej oraz nowoczesnych metod obrazowania w biologii i medycynie

KIEROWNIK ZADANIA: 
dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

Kolegium Nauk Przyrodniczych:
1dr hab. prof. UR Józef Cebulski
2. dr hab. prof. UR Paweł Jakubczyk
3. dr Renata Wojnarowska - Nowak
4. mgr Kamil Szmuc
5. prof. dr hab. Marian Cholewa
6. dr Mariusz Bester
7. dr Grzegorz Wisz
8. mgr inż. Paulina Sawicka - Chudy (prac.-inż. tech.)
9. mgr inż. Łukasz Głowa (prac.-inż. tech.)
10. mgr inż. Damian Bocak (prac.-inż. tech.)
11. mgr inż. Andrii Pozaruk (prac.-inż. tech.)

Kolegium Nauk Medycznych:
12.dr hab. n. med. prof. UR Radosław Chaber
13.dr hab. n. med. prof. UR Ewa Kaznowska
14. prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
15.prof. dr hab. n. med. Joanna Magierło - Skręt
16.dr hab. n. o. zdr. prof. UR Edyta Barnaś
17. prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik - Psujek
18. dr hab. prof. UR Izabela Zawlik
19. mgr Magdalena Kołodziej
20. mgr Kornelia Łach
21. Aneta Kowal (doktorantka)

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Wytwarzanie i badanie materiałów amorficznych na podstawie szkieł i ceramik chalkogenidkowych dla potrzeb fotoniki podczerwieni, sensorów biomedycznych i przyrządów optoelektronicznych

KIEROWNIK ZADANIA: 
dr Yaroslaw Shpotyuk

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

Kolegium Nauk Przyrodniczych:
1. dr Yaroslav Shpotyuk
2. dr hab. prof. UR Józef Cebulski
3. dr Dariusz Płoch
4. mgr Jakub Szlęzak (prac.-inż. tech.)
5. mgr Boghdan Mahlovanyi (ref. nauk. tech.)

Grupa międzynarodowa:
6. prof. Roman Golovchak- USA
7. prof. Andriy Kovalskiy-USA
8. dr Catherine Boussard-Pledel - Francja
9. prof. Bruno Bureau - Francja
10. prof. Laurent Calvez - Francja
11. prof. Peter Baláž - Słowacja
12. dr Zdenka Lukáčová Bujňáková - Słowacja
13. dr Matej Baláž - Słowacja

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
Nanokompozytowe powłoki antybakteryjne, tribologiczne i na narzędzia wytwarzane w procesie osadzania z fazy gazowej

KIEROWNIK ZADANIA: 
dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

Kolegium Nauk Przyrodniczych:
1. dr hab. prof. UR Andrzej Dziedzic
2. dr hab. prof. UR Józef Cebulski
3. dr Stanisław Adamiak
4. dr Wojciech Bochnowski
5. dr Grzegorz Wisz