Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:
Metody przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w modelowaniu wiedzy.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab.Urszula Bentkowska, prof. UR
dr hab. Barbara Pękala, prof. UR
dr Paweł Drygaś
dr Piotr Grochowalski
dr Michał Kępski
dr Maksymilian Knap
dr Anna Król
dr Marcin Ochab
mgr Marcin Chyła
mgr Dawid Kosior
mgr Marcin Mrukowicz
dr Wiesław Paja
mgr Jarosław Szkoła

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Zastosowania sztucznej inteligencji w innowacyjnych technologiach dla przemysłu.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr Zbigniew Gomółka

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr Zbigniew Gomółka
dr Bogdan Kwiatkowski
dr Bogusław Twaróg

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
Rozwój metody eksploracji zbiorów danych.

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR
dr Piotr Lasek
dr Wojciech Rząsa
mgr Adam Szczur
dr hab. Andrzej Łopuszański, prof. UR