Zadanie 1

 

NAZWA ZADANIA:
Defekty i centra paramagnetyczne w materiałach tlenkowych i półprzewodnikach oraz badania interdyscyplinarne metodą EPR

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. Ireneusz Stefaniuk prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr Piotr Potera,
dr inż. Iwona Rogalska,
mgr Bogumił Cieniek.

 

Zadanie 2

 

NAZWA ZADANIA:
Inżynieria powierzchni - modelowe i eksploatacyjne zagadnienia technologii obróbki powierzchniowej

KIEROWNIK ZADANIA:
prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
mgr Mateusz Drabczyk,
dr inż. Kazimiera Dudek,
mgr inż. Arkadiusz Palczak,
dr hab. Rafał Reizer prof. UR.

 

Zadanie 3

 

NAZWA ZADANIA:
Modelowanie i sterowanie wybranych systemów mechatronicznych

KIEROWNIK ZADANIA:
dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:
dr inż. Wojciech Żyłka,
dr inż. Bogumił Hołota,
dr inż. Marcin Grochowina,
mgr inż. Konrad Mierzejewski