1st Polish Yeast Conference

Obraz1.png [133.75 KB]

Konferencja planowana była w dniach 17-19 czerwca 2020, z uwagi na sytuację epidemiologiczna została przeniesiona na 16-18 czerwca 2021 r.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

 

Komitet Naukowy:

    Chair, Prof. dr hab. Andriy Sibirny,  University of Rzeszow

    Vice-Chair, Prof. dr hab. Teresa Zoladek, Institute of Biochemistry and Biophysics

    Prof. dr hab. Marek Tchorzewski,  Maria Curie-Skłodowska University

    Prof. dr hab. Ryszard Korona, Jagiellonian University

    Dr Adrianna Skoneczna, Associate professor,  Institute of Biochemistry and Biophysics

    Dr Ewa Maciaszczyk-Dziubinska, Associate professor, University of Wroclaw

    Dr Ewelina Celinska, Associate professor, Poznań University of Life Sciences

    Dr Aleksandra Mironczuk, Associate professor, Wrocław University of Enviromental and Life Sciences

    Dr Maciej Wnuk, Associate professor, University of Rzeszow

 

Komitet Organizacyjny:

Head, Prof. dr hab. Andriy Sibirny, University of Rzeszow

Vice-Head, Dr Maciej Wnuk, Associate professor, University of Rzeszow

Dr Anna Lewinska, Associate professor, University of Rzeszow

Dr Grzegorz Chrzanowski, Associate professor, University of Rzeszow

Dr Małgorzata Kus-Liskiewicz, Associate professor, University of Rzeszow

Dr Renata Zadrag-Tecza, Associate professor, University of Rzeszow

Dr Justyna Ruchala, University of Rzeszow

 

Sekretariat:

Head, Dr Justyna Ruchala, University of Rzeszow

Dr Małgorzata Kus-Liskiewicz, Associate Prof., University of Rzeszow

Dr Anna Lewinska, Associate Prof., University of Rzeszow

Dr Magdalena Kwolek-Mirek Associate Prof., University of Rzeszow

Dr Grzegorz Chrzanowski, Associate Prof., University of Rzeszow

Dr Daniel Broda, University of Rzeszow

Dr Mateusz Mołon, University of Rzeszow

MSc. Barbara Kruk, University of Rzeszow

MSc. Alicja Wojtun, University of Rzeszow