Rada Naukowa Kolegium

Regulamin Rady Naukowej 

Skład Rady Naukowej Kolegium 2020/2024

Skład Rady Naukowej Kolegium 2019/2020

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Semestr zimowy:

22 października 2020 r.
19 listopada 2020 r.
10 grudnia 2020 r.
21 stycznia 2021 r.
18 lutego 2021 r.

Semestr letni:

18 marca 2021 r.
22 kwietnia 2021 r.
20 maja 2021 .
17 czerwca 2021 r.