Rada Naukowa Kolegium

 

Skład Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych na kadencję 2020-2024

Przewodnicząca: prof. dr hab. Idalia Kasprzyk - Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

  • Z dyscypliny nauki biologiczne

dr hab. Robert Pązik, prof. UR - Dyrektor Instytutu Biologii i Biotechnologii

dr hab. Grzegorz Chrzanowski, prof. UR

dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UR

dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR

dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

dr hab. Anna Lewińska, prof. UR

dr hab. inż. Ewa Szpyrka, prof. UR

dr hab. Łukasz Łuczaj, prof. UR

dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR

  • Z dyscypliny nauki fizyczne

dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR - Dyrektor Instytutu Nauk Fizycznych

prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR

  • Z dyscypliny informatyka

dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR - Dyrektor Instytutu Informatyki

dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR

dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

  • Z dyscypliny matematyka

dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR - Dyrektor Instytutu Matematyki

prof. dr hab. Wiesław Śliwa

dr hab. Mirosława Zima, prof. UR

  • Z dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR - Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany

prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

dr hab. inż. Andrzej Bobiec, prof. UR

dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR

dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR

dr hab. Teresa Noga, prof. UR

dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

  • Z dyscypliny technologia żywności i żywienia

dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR - Dyrektor Instytutu Technologii Żywności i Żywienia

prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR

prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz

dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR

  • Z dyscypliny inżynieria materiałowa

dr hab. Ireneusz Stefaniuk, prof. UR - Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej

dr hab. Rafał Reizer, prof. UR

dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR


 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Semestr zimowy:
20.10.2021
18.11.2021
09.12.2021
20.01.2022
17.02.2022

Semestr letni:
24.03.2022
21.04.2022
19.05.2022
23.06.2022