Rada Dydaktyczna

 

Regulamin Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Skład Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Semestr zimowy:

21 października 2021 r.
18 listopada 2021 r.
16 grudnia 2021 r.
20 stycznia 2022 r.

Semestr letni:

17 lutego 2022 r.
24 marca 2022 r.
21 kwietnia 2022 r.
19 maja 2022 r.
23 czerwca 2022 r