Rada Dydaktyczna

 

Regulamin Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Skład Rady Dydaktycznej KNP

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Przyrodniczych

Semestr zimowy:

22 październik 2020 r.
19 listopada 2020 r.
10 grudnia 2020 r.
21 stycznia 2021 r.

Semestr letni:

18 lutego 2021 r.
18 marca 2021 r.
22 kwietnia 2021 r.
20 maja 2021 r.
17 czerwca 2021 r