Zespół ds. Promocji KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

LP.

Dział/Instytut

Osoba do kontaktu

Kontakt:

1.         

Biuro Kolegium Nauk Przyrodniczych

mgr inż. Katarzyna Szupernak - Wierzbińska

[email protected]

2.        

Biuro Kolegium Nauk Przyrodniczych

mgr Gabriela Pawłowska

[email protected]

3.         

Instytut Biologii i Biotechnologii

dr inż. Roman Maślanka

[email protected]

4.        

Instytut Nauk Fizycznych

mgr inż.  Stanisław Ryzner

[email protected]

5.         

Instytut Informatyki

dr inż. Wiesław Paja

[email protected]

6.        

Instytut Matematyki

dr Piotr Drygaś

[email protected]

7.         

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

dr Natalia Kochman-Kędziora

[email protected]

8.        

Instytut Technologii Żywności i Żywienia

mgr inż. Paweł Hanus

[email protected]

9.        

Instytut Inżynierii Materiałowej

dr inż. Paulina Sawicka-Chudy

[email protected]