Kontakt

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

BIURO PROREKTORA
mgr Justyna Strzelczyk - Dyrektor
ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel: 17 851 85 31, 17 851 87 12
e-mail: [email protected]

UWAGA: w sprawach studiów należy kontaktować się z dziekanatem!

DZIEKANAT KOLEGIUM
mgr Dorota Rączka-Laska - Dyrektor
ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel: 17 851 85 27
[email protected]

DZIEKANAT KOLEGIUM - Zalesie
ul. Ćwiklińskiej 1a , 35-601 Rzeszów
bud. D3, pok. 0.14, 0.17
tel: 17 872 17 75
tel: 17 872 17 98
tel: 17 872 17 99     

INSTYTUT BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
SEKRETARIAT: mgr Kamila Warchoł
ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel: 17 851 85 10
e-mail: [email protected]

INSTYTUT INFORMATYKI
SEKRETARIAT: mgr Beata Szopa
ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel: 17 851 85 16
e-mail: [email protected]

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJSEKRETARIAT: mgr inż. Danuta Piotrowska
ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
Budynek A0/B3 pok. 207tel: 17 851 85 61e-mail: [email protected]

INSTYTUT MATEMATYKI
SEKRETARIAT: mgr Danuta Kozyra
ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel: 17 851 85 12
e-mail: [email protected]

INSTYTUT NAUK FIZYCZNYCH
SEKRETARIAT: mgr Renata Bałchan-Rzeszutek
ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel: 17 851 85 17
e-mail: [email protected]

INSTYTUT NAUK ROLNICZYCH, OCHRONY i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
SEKRETARIAT: mgr Jadwiga Jaworska-Marcinek
ul. Zelwerowicza 8B, 35-601 Rzeszów
tel: 17 851 16 70
e-mail: [email protected]

INSTYTUT TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIA
SEKRETARIAT: mgr inż. Izabela Baran
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
tel. 17 785 53 34
e-mail: [email protected]

 

Budynek A0 Zalesie - Dworek

ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel. 17 851 85 35

ul. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów
tel. 17 872 16 07
/td>