Wydarzenia ICMK

1. Od 1 października 2019 r., w związku z reorganizacją Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Jan G. Bazan objął funkcję Dyrektora Instytutu Informatyki, natomiast na jego miejsce został powołany dr Lech Zaręba, który pełni obowiązki Dyrektora ICMK.

2.Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 roku, nadała dr Barbarze Pękali stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

3. Google Developers Group Rzeszów i Women Techmakers Rzeszów we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Komputerowego oraz Katedrą Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowały 20 stycznia 2018 warsztaty pt. „Machine Learning from the scratch - Workshop”. Wydarzenie odbyło się w bud. A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1, a poprowadził je, były specjalista Google od ML. Planowane są kolejne tego typu warsztaty o czym będziemy informować. Osoby zainteresowane tematyką szkolenia zachęcamy do śledzenia ogłoszeń na stronie www.gdgrzeszow.pl i dokonanie rejestracji w stosownym czasie.

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/29774,machine-learning-from-the-scratch-workshop.html

4. W dniu 10 stycznia 2018 w auli 167 B2 odbył się wykład otwarty. Referat pt: IT czyli sztuka przełamywania barier (perspektywa Google i nie tylko) - wygłosił - pracownik firmy Google.

5. W dniu 28.11.2017 w auli 167 B2 o godz. 14:15 odbył się wykład otwarty. Referat pt: Hackowanie webaplikacji - ofensywa programisty na przykładzie OWASP TOP 10 - wygłosi - administrator sieci z jednej z rzeszowskich firm. Poniżej udostępniony jest link do prezentacji, którą zaprezentował Nasz gość.

/file/134528/_ICMK-UR-prezentacja.pdf

6. Od dnia 1 października 2017 roku do Kadry Naukowej ICMK dołączyło dwóch asystentów mgr inż. Marcin Chyła oraz mgr inż. Dawid Kosior.

7. Na odbywającej się w dniach 3-7 lipca w Olsztynie międzynarodowej konferencji informatycznej (International Joint Conference on Rough Sets - IJCRS 2017) trzech pracowników Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskało nagrodę za najlepszą pracę aplikacyjną (ang. the Best Application Paper Award). Byli to mgr inż. lek. med. Sylwia Buregwa-Czuma, dr hab. prof. UR Jan G. Bazan i dr Wojciech Rząsa. Nagrodzona praca dotyczy nowej metody generowania klasyfikatorów opartych na tzw. V-drzewach przeznaczonych do automatycznego wspomagania decyzji m.in. w zastosowaniach medycznych. Oprócz wspomnianych wyżej osób, współautorami pracy byli również dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Andrzej Skowron z Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgr inż. Łukasz Dydo, były pracownik UR.

8. Z przyjemnością zawiadamiam, iż 29 czerwca 2017 roku Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie nadała mgr inż. Marcinowi Ochabowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

9. Informuję, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Ochaba nt."System wspomagania decyzji dla wczesnego wykrywania dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków" .

10. W dniu 5 grudnia 2016 r., w godz. 12.30-13.30, w auli 166 (budynek A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 1) odbył się wykład otwarty „Cyfronet jako Centrum Kompetencji Gridowo-Cloudowych” który wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Senator RP, z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

11. Z przyjemnością zawiadamiam, iż 20 października 2016 roku Rada Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Karkowie nadała mgr inż. Michałowi Kępskiemu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka a ponadto postanowiła wyróżnienić jego rozprawę doktorską pt: "Detekcja upadku i wybranych akcji na sekwencjach obrazów cyfrowych."

12. Dziekan i Rada Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszaja na publiczna dyskusję nad rozprawa doktorską mgr inż. Michała Kępskiego, która odbędzie się w dn. 27.09.2016 o godz. 11.00 w sali 4.26 bud. D-17, ul. Kawiory 21 w Krakowie. Temat rozprawy doktorskiej: "Detekcja upadku i wybranych akcji na sekwencjach obrazów cyfrowych." Promotor: dr hab. inż. Bogdan Kwolek, prof. n. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Polański - Politechnika Śląska, dr hab. inż. Alekasnder Byrski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

13.Od dnia 1 października 2016 roku do Kadry Naukowej ICMK dołączyło dwóch asystentów mgr inż.Marcin Ochab oraz mgr inż. Kamil Trojnar.

14. Od września 2016 roklu dr inż. Przemysław Pardel odszedł z ICMK do pracy w firmie w Google na
stanowisko Developer Relations Community Managera, gdzie jest odpowiedzialny m.in. za wspieranie deweloperów w całym regionie Europy centralnej i wschodniej.

15. Od dnia 1 luteg 2016 roku współpracę z Nami rozpoczął prof. dr hab. inż. Wiesław Wajs z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

16. W kwietniu 2015 roku została uruchomiona witryna z grantami obliczeniowymi w ICMK, na stronie www naszego Centrum w zakładce granty obliczeniowe.

17. W celu wzmocnienia Kadry Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego z dniem 16 kwietnia 2015 roku przeszli do Nas dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR oraz dr Jadwiga Orłowska-Puzio z Katedry Analizy Funkcjonalnej; dr hab. Józef Drewniak, prof. UR, dr Urszula Bentkowska, dr Paweł Drygaś, dr Anna Król oraz dr Barbara Pękala z Katedry Metod Algebraicznych i Przybliżonych a także dr Paweł Urban z Katedry Równań Różniczkowych i Statystyki.

18. W dniu 14 kwietnia 2015r odbyło się uroczyste otwarcie Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego. W tym szczególnym i bardzo ważnym dla Nas dniu swą obecnością zaszczyciło Nas wielu znakomitych gości.

Rozpoczęcie uroczystości odbyło się w auli budynku A0, następnie wszyscy zebrani przeszli do budynku ICMK, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu przez JE ks. Biskupa Jana Wątrobę. Zaproszeni goście mieli też okazję obejrzeć budynek i zapoznać się z możliwościami technicznymi jakie posiadają urządzenia, które wchodzą w skład wyposażenia Centrum.

Odbyła się też konferencja prasowa podczas której Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski oraz Dyrektor Centrum dr hab. prof. UR Jan Bazan i dr hab. inż. prof. UR Tadeusz Kwater odpowiadali na pytania, przybyłych na uroczystość, dziennikarzy.

Napisali o Nas w prasie:

http://m.rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,106519,17754658,Najwiekszy_komputer_na_Podkarpaciu_jest_na_Uniwersytecie.html

www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/uniwersytet-rzeszowski-stawia-na-wspolprace-z-biznesem

http://rzeszow.tvp.pl/19652876/prace-nad-sztuczna-inteligencja-juz-w-nowym-centrum-komputerowym

19. W dniu 9 lutego 2015 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą a Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie: doskonalenia procesu dydaktycznego w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; badań naukowych i wdrożeniowych; rozszerzania współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą.

20. W dniu 12 stycznia 2015 roku nastąpiło uruchomienie pilotażowego grantu obliczeniowego na klastrze przy współpracy z Wydziałem Mechaniki i Informatyki Uniwerstyetu Warszawskiego.

21. W grudniu 2014 roku zakończono proces wyposażania ICMK w sprzęt dydaktyczno-badawczy, w którego skład wchodzą zestawy sterowania procesami technologicznymi w oparciu o zaawansowana technologię mikroprocesorową, zestawy do badań identyfikacji z wykorzystaniem tęczówki oka, zestawy do badań identyfikacji z wykorzystaniem obrazów daktylo­sko­pijnych, zestawy do śledzenia i rozpoznawania twarzy w strumieniu wideo oraz zestaw do automatycznego śledzenia postaci ludzkiej w strumieniu wideo.

22. Od grudnia 2014 roku funkcję Zastępcy Dyrektora ICMK pełni dr inż. Przemysław Pardel.

23. W dniu 12.11.2014 roku odbyła się obrony pracy doktorskiej mgr inż. Huberta Wojtowicza nt: „Rozpoznawanie obrazów medycznych na przykładzie danych z CMUJ w Prokocimiu w oparciu o metody sztucznej inteligencji” a 20 listopada 2014 roku Rada Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Karkowie nadała Hubertowi Wojtowiczowi stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

24. Dnia 27 marca 2014 roku Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwałą nr 298/03/2014 pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o powołanie dra hab. prof. UR Jana Bazana na Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.

25. Instalacja klastra obliczeniowego PEGAZ firmy Hewlett-Packard odbyła się w marcu 2014. Jest to obecnie najpotężniejsza instalacja obliczeniowa na Podkarpaciu umożliwiająca efektywne wykonywanie skomplikowanych obliczeń związanych z projektami badawczymi wymagającymi obliczeń o masowej współbieżności