Kontakt

 

mgr inż. Danuta Piotrowska

Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej

Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
Budynek A0/B3 pok. 207
tel.: 17 851 8561
e-mail: [email protected]