Konsorcjum Spożywcze Polski Wschodniej

bg-post.png [299.13 KB]

Konsorcjum Spożywcze Polski Wschodniej (KSPW) zostało stworzone w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw branży spożywczej działających na obszarze Polski Wschodniej w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej. Celem ogólnym Konsorcjum jest zbudowanie stałej platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, przy udziale jednostek naukowo - badawczych przez co zostanie podniesiony poziom ich innowacyjności. KSPW pracuje na potrzeby rozwoju technologii, produktów oraz usług reklamowo - marketingowych dedykowanych branży spożywczej oraz firm z sektorów komplementarnych. Klaster działa w kierunku promocji i rozpoznawalności marek produktów regionalnych Polski Wschodniej, zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym. Woda Leżajsk Sp. z o. o. jest koordynatorem KSPW.

 

Członkowie KSPW:

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Rzeszów
HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o. o., Leżajsk
AGROHURT SA - Podkarpackie Centrum Hurtowe, Rzeszów
VENDIMAR - Grzegorz Szetela, Rzeszów
PIERO Composites Sp. z o. o., Opole
FREEMAGINE - Łukasz Nowacki, Łódź
ZPHU INVERNO - Michał Nicia, Skierniewice
EnvirogenX LLC, Depot Street Davidson, NC, USA