Rada Instytutu Technologii Żywności i Żywienia

dr hab. Irenuesz Kapusta, prof. UR (Dyrektor)

dr inż. Joanna Kaszuba (Z-ca Dyrektora)

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska

prof. dr hab.Izabela Sadowska-Bartosz

prof. dr hab. Miroslawa Kacaniova

prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski

dr hab. inż. Maciej Balawejder, prof. UR

dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR

dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR

dr hab. inż. Zofia Sokołowicz, prof. UR

dr hab. Włodzimierz Sybirny, prof. UR

dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR

dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR

dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR

dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar

dr inż. Magdalena Buniowska

dr inż. Tomasz Cebulak

dr Maciej Kluz

dr inż. Karolina Pycia

mgr inż. Paweł Hanus

mgr inż. Natalia Siwiec