Konsultacje Pracowników - semestr letni 2021/2022

Konsultacje Pracowników Kolegium Nauk Przyrodniczych Instytutu Technologii Żywności i Żywienia znajdują się pod linkiem poniżej:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/student/dyzury-i-konsultacje-pracownikow-kolegium/instytut-technologii-zywnosci-i-zywienia-

oraz

Konsultacje Pracowników Instytutu Technologii Żywności i Żywienia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021-/2022 znajdują się w pliku poniżej: