Zakład Produkcji Roślinnej

ul. A. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, 

tel. 17 785 53 22, e-mail: [email protected], budynek D9

zakład_produkcji_roślinnej.jpg [185.85 KB]

 

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro, prof. zw. - Kierownik Katedry

tel. 17 785 53 21

e-mail: [email protected]

dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR

tel. 17 785 53 20

e-mail: sz[email protected]

dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR

tel. 17 785 53 18

e-mail: [email protected]

dr hab inż. Wacław Jarecki, prof. UR

tel. 17 785 53 17

e-mail: [email protected]

dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR

tel. 17 785 53 19

e-mail: [email protected]

dr inż. Marta Jańczak-Pieniążek

Tel. 17 785 53 25

e-mail: [email protected]

mgr inż. Dagmara Migut

tel. 17 785 53 26

e-mail: [email protected]

 

 

PRACOWNICY TECHNICZNI

dr inż. Piotr Kubit, tel. 17 785 53 27

mgr inż. Monika Przyboś

mgr inż. Paweł Płonka
 

DOKTORANCI

mgr inż. Renata Pawlak

mgr inż. Barbara Stadnik