Zakład Produkcji Roślinnej

ul. A. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, 

tel. 17 785 53 22, e-mail: [email protected], budynek D9

zakład_produkcji_roślinnej.jpg [185.85 KB]

 

PRACOWNICY BADAWCZO-DYDAKTYCZNI

dr hab. inż. Jan Buczek, prof. UR

 

tel. 17 785 53 19
e-mail: [email protected]
pok. 319, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania dotyczą doskonalenia technologii produkcji roślin zbożowych, w tym odmian  mieszańcowych, systemów uprawy roli, zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz bioróżnorodności pól uprawnych.

prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro

tel. 17 785 53 21
e-mail: [email protected]
pok. 321, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują innowacje  w technologiach  produkcji zbóż, 
roślin bobowatych i oleistych.

dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR


tel. 17 785 53 20
e-mail: [email protected]; [email protected]
pok. 320, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują doskonalenie technologii produkcji roślin uprawnych (zboża, bobowate grubonasienne, ziemniak, rzepak), dostosowanych do różnych warunków środowiska i agrotechniki. Badania stanu fizjologicznego roślin w zależności od czynników stresowych oraz stosowanych zabiegów agrotechnicznych.

dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR


tel. 17 785 53 18
e-mail: [email protected]
pok. 318, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują optymalizację technologii produkcji zbóż funkcjonalnych (owsa, jęczmienia, pszenicy), rzepaku i roślin bobowatych w zróżnicowanych warunkach agrośrodowiskowych.

Badania dotyczą oceny wpływu stresów biotycznych i abiotycznych na przebieg procesów fizjologicznych roślin uprawnych.

dr hab. inż. Wacław Jarecki, prof. UR


tel. 17 785 53 17
e-mail: [email protected]
pok. 317, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują optymalizację produkcji roślinnej w zróżnicowanych warunkach siedliskowych.

dr Marta Jańczak-Pieniążek


tel. 17 785 53 25
e-mail: [email protected]
pok. 326, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują innowacje w technologiach produkcji roślin zbożowych.

dr inż. Dagmara Migut


tel. 17 785 53 26
e-mail: [email protected]
pok. 326, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują doskonalenie technologii produkcji roślin rolniczych oraz określenie wpływu technologii uprawy na jakość surowców rolniczych i bezpieczeństwo żywności.

PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI

dr inż. Piotr Kubit


tel. 17 785 53 27
e-mail: [email protected]
pok. 327, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

 

PRACOWNICY TECHNICZNI

mgr inż. Monika Przyboś


tel. 17 785 53 22
e-mail: [email protected]
pok. 322, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

 

mgr inż. Paweł Płonka


tel. 17 785 53 27
e-mail: [email protected]
pok. 327, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

 

DOKTORANCI

mgr inż. Barbara Stadnik
mgr inż. Renata Pawlak