Pracownia Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej

dr inż. Grażyna Gajdek

dr Marcin Halicki

dr inż. Piotr Molenda

ks. dr Mirosław Twardowski