Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1 A, budynek D3, telefon: (17) 872 17 28, e-mail: [email protected]

 

prof. dr hab. Joanna Kostecka - kierownik Katedry

pok. D3 - 3.37

telefon: (17) 872 17 33, e-mail: [email protected]

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR

pok. D3 - 3.08

telefon: (17) 872 17 25, e-mail: [email protected]

dr Mariola Garczyńska

pok. D3 - 3.34

telefon: (17) 872 16 49, e-mail: [email protected]

dr Grzegorz Pączka

pok. D3 - 3.11

telefon: (17) 872 16 65, e-mail: [email protected]

dr hab. inż. Łukasz Jurczyk

pok. D3 - 3.10

Telefon: (17) 872 17 25, e-mail: [email protected]

dr Anna Mazur-Pączka

pok. D3 - 3.34

Telefon: (17) 872 17 27, e-mail: [email protected]

 

dr Agnieszka Podolak

pok. D3 - 3.07

Telefon: (17) 872 17 28, e-mail: [email protected]

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr inż. Renata Szura

pok. D3 - 3.06

Telefon: (17) 872 17 28, e-mail: [email protected]