Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej

ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, budynek D9, tel. 17 785 50 51, [email protected]

 

Kierownik

prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany, prof. UR, tel. 5050 G50

prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany
tel. 17 785 50 50
e-mail: [email protected]
pok. 50, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują ocenę kosztochłonności i energochłonności wybranych płodów rolnych.

Właściwości mechaniczne i chemiczne wybranych warzyw i owoców w aspekcie strat w czasie zbioru, transportu, obróbki i przechowywania.

dr hab. inż. Piotr Kuźniar, prof. UR
tel. 17 785 50 48
e-mail: [email protected]
pok. 48, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują ocenę właściwości fizycznych i chemicznych wybranych surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w aspekcie ograniczenia strat ilościowych i jakościowych w czasie zbioru, przetwarzania i przechowywania.

dr inż. Natalia Matłok
tel. 17 785 50 44
e-mail: [email protected]
pok. 44, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania związane są z zastosowaniem wybranych czynników abiotycznych w celu modyfikacji jakości surowca zielarskiego i owoców.

dr inż. Miłosz Zardzewiały
tel. 17 785 50 45
e-mail: [email protected]
pok. 45, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują ocenę kosztochłonności i energochłonności wybranych warzyw. Właściwości mechaniczne i chemiczne wybranych warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami.

 

Pracownicy Techniczni

Grzegorz Szeliga, tel. 5068, p.G51