Zakład Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej

ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów, budynek D9, tel. 17 785 50 51, [email protected]

 

Kierownik

dr hab. inż. Józef Gorzelany, prof. UR, tel. 5050 G50

 

prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski, tel. 5060, p. G45

dr hab. inż. Piotr Kuźniar, prof. UR, tel. 5048, p. G48

dr inż. Natalia Matłok, tel. 5044, p. G44

dr inż. Miłosz Zardzewiały, tel. 5045, p. G45

 

Pracownicy Techniczni

Grzegorz Szeliga, tel. 5068, p.G51