Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin

kierownik: dr hab. inż. Wojciech Litwińczuk prof. UR

mgr Marzena Mazurek

mgr Aleksandra Siekierzyńska 

Pracownicy techniczni:

mgr inż. Anna Majda