Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin

kierownik: dr hab. inż. Wojciech Litwińczuk prof. UR

dr Beata Jacek

dr Marzena Mazurek

dr n med. Aleksandra Siekierzyńska 

Pracownicy techniczni:

mgr inż. Anna Majda