Zakład Architektuty Krajobrazu

Zakład Architektury Krajobrazu

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1 A, budynek D3

tel. 17- 872-1760

Zapraszamy na Nasz Facebook  fb_icon_325x325.png [1.87 KB]

 

kierownik: dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, pok. D3-026

dr inż. arch. Anna Sołtysik, pok. D3-011

dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek, pok. D3-026

dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar, pok. D3-023

dr inż. Anita Poradowska, pok. D3-022

 

Pracownicy techniczni:

mgr Barbara Krupa, pok. D3-025 - urlop wychowawczy