Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu

uzytkowanie lasu_rez.jpg [2.36 MB] Z_Agroekologii_fot_Ł.Peszek.jpg [2.32 MB]

 

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1 A, budynek D3
Telefon: (17) 872 16 37, e-mail: [email protected]


kierownik: dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR 

tel. 17 872 1630
e-mail: [email protected]
pok. 323, budynek D3
Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Tomasz_Dudek_300pix_pion.jpg [146.95 KB]
dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

tel. (17) 872 16 31
e-mail: [email protected]
pok. 318, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Z_Czerniakowski.jpg [33.09 KB]
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

tel. 17 872 16 29
e-mail: [email protected]
pok. 232, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Maciej_Bilek_pion_250pix.jpg [91.03 KB]
dr inż. Tomasz Olbrycht

tel. 17 872 1729
e-mail: [email protected]
pok. 314, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Tomasz_Olbrycht_300_pion.jpg [123.02 KB]
dr inż. Krzysztof Rogut

tel. (17) 872 1714
e-mail: [email protected]
pok. 212, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

 

Rogut Krzysztof_300pix_pion.jpg [58.78 KB]
dr inż. Agata Tekiela

tel. 17 872 1636
e-mail: [email protected]
pok. 325, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

 
dr inż. Paweł Wolański

tel. 17 872 1714
e-mail: [email protected]
pok. 214, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Paweł_Wolański_pion.jpg [71.73 KB]
dr Łukasz Peszek 

- spec. naukowo-tech.

tel. 17 872 1767
e-mail: [email protected]
pok. 220, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Łukasz Peszek_150pix.jpg [41.42 KB]
Tadeusz Kot 

- spec. inżynieryjno-tech.
tel. 17 872 1637
email: [email protected]
pok. 313, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

IMG_9833v3_500pix.jpg [262.06 KB]