Pracownia Bioróżnorodności

dr hab. Bogdan Wiśniowski prof. UR, e-mail:  [email protected], tel.  (17) 8721632, D3-211

dr Grzegorz Pitucha,  e-mail: [email protected], tel. (17) 8721628, D3-209

 

Pracownicy naukowo-techniczni:

dr Andrzej Wojton,  e-mail: [email protected], tel. (17) 8721634, D3-208